Klokkesvingen Pub, Trondheim

Klokkesvingen Pub, eid av Kjernen; supporterklubben til Rosenborg. Oppdraget gikk ut på møblering, farger, materialvalg, utforming av bardisk og lyssetting. Klubben hadde minimalt budsjett og arbeidet ble utført på dugnad. Dette førte til at man måtte tenke mye gjenbruk av møbler, og enkle løsninger. Stedet skulle ha flest mulig sitteplasser, men møblene måtte være solide og enkle. Resultatet ble meget bra, og innehaver og brukere ble veldig fornøyde.